• UNDERSØKE DET UKJENTE

  • LETE ETTER SKJULTE DIMENSJONER

  • FREMKALLE MINNER

  • EXPLORING THE UNKNOWN

  • SEARCHING FOR HIDDEN DIMENSIONS

  • EVOKE MEMORIES

Jorunn Westad,

billedkunstner og sivilarkitekt

Velkommen til Jorunn Westad kunst!

Jeg er utdannet sivilarkitekt og har i mange år drevet eget arkitektkontor.  

Etter et liv med mye ansvar og store jobbmengder ble det klart at jeg var klar for formgiving og kreativitet uten strenge regler og høye krav.  Jeg tok derfor den kunstfaglige delen av arkitektur videre i form av billedkunst.  Siden 2019 har jeg hatt dette som mitt arbeid.  Jeg har atelier i fellesskap med 24 kulturarbeidere innen billedkunst, kunsthåndverk, tekstil, media, teater og musikk, se info på www.olsgaard.no

Alle videoer

Alle videoer

Se nå
WEB-Massiv-74x74cm.jpg
utstillinger