lys og dimensjoner
fysiske og psykiske krefter
natur
 

- dette driver meg

Jorunn Westad,

billedkunstner og sivilarkitekt

Velkommen til Jorunn Westad kunst!

 

Jeg er både billedkunstner og sivilarkitekt. Som kunstner er det undersøking av krefter, både fysiske og psykiske som driver fram bildene.  Bildene er som regel tvetydige og ofte motsetningsfylte.  Jeg jobber mye med det mørke for å få fram lyset, og også vær, lys og former skapt av naturen er ofte bakteppe for arbeidene mine.
Jeg maler stort sett i akryl, men også i akvarell. 
 
Som arkitekt er jeg opplært til å skissere i stedet for å fotografere, og jeg har stor glede av å dokumentere mine reiser og omgivelser med skisser og akvarell.

WEB-Massiv-74x74cm.jpg
utstillinger
2021
WEB-STORM-100x150cm.jpg
kunstner og arkitekt