top of page
WEB-Massiv-74x74cm.jpg

ARKITEKTENS STEMME

Jeg er utdannet sivilarkitekt  og har alltid jobbet med form. I mitt virke som arkitekt her jeg utformet flere spennende og betydningsfulle byggverk, det viktigste er Geilo Kulturkyrkje.

Arkitektur er byggekunst!  Arkitektens kunstneriske uttrykk resulterer i et byggverk som skal oppfylle brukerkrav, tekniske krav og myndighetskrav.  Arkitekten overlater sitt «kunstverk» til andre aktører som ved hjelp av omfattende beskrivelser og tegningsmateriale skal oppføre bygget.

 

Det  er en stor utfordring å lose et prosjekt helskinnet gjennom en slik prosjekterings- og byggeprosess.  Det er derfor en stor lettelse og avveksling å kunne uttrykke seg med billedkunst, der jeg selv har hånd om verktøyet som skal til for å skape et bilde i en kreativ prosess.

Det å være arkitekt er omfattende, ansvarsfullt og alvorlig. Som arkitekter skaper vi store deler av våre fysiske omgivelser, vi lager rammer og begrensninger for menneskelig aktivitet og opplevelser. Det er viktig at dette gjøres med ydmykhet og forståelse.

For nærmere opplysninger om W & B arkitekter AS, sjekk vår hjemmeside wesbru.no

bottom of page