BEVEGELSER- Disse arbeidene starter med strøk med bred pensel,  en kalligrafi-teknikk   Ut fra dette utvikles former som både kan stå for seg selv og relatere seg til hverandre.  I denne uttrykksformen  kombineres tegning og maling, mine to foretrukne arbeidsmetoder.