Hjemmeatelier.jpg
WEB-Massiv-74x74cm.jpg

VEIVALG

Etter en arkitektkarriere med mange store og  krevende prosjekter kom jeg til et punkt hvor jeg måtte innse at jeg var lei av at mange krefter sto i veien for mitt selvstendige arkitektoniske uttrykk.  Jeg ville over på et rent, kunstnerisk uttrykk hvor jeg selv hadde styringen.  Billedkunsten er blitt min vei videre.

En viktig inspirasjonskilde er nærheten til naturen. Jeg er så heldig å bo i havgapet på Hvasser utenfor Tønsberg. Hver dag er jeg ute og kjenner på naturkreftene, klatrer i fjellskrenter og trekker inn lukten av salt sjø.

 

Vær fascinerer meg. Kraften som får stille sjø til å reise seg i heftig opprør, mektig og ubøyelig. Vind som velter meg over ende, tåke som gjemmer på hemmeligheter. For så å opptre snill og klar og løfterik.

I den senere tid er også min fascinasjon for det menneskeskapte kommet fram i mine arbeider - bygningsstrukturer, maskiner, skip og også ødeleggelse og forfall er kommet inn i uttrykket mitt.