E20 ESKILSTUNA.jpg
WEB-Massiv-74x74cm.jpg

Å VÆRE KUNSTNER...

 

I begynnelsen er det bare meg og et hvitt lerret, og jeg vet det gjemmer på noe….–

i prosessen dukker inntrykk fra ytre og indre liv opp og manifesterer seg på lerretet, - og kanskje forsvinner dette  igjen etter hvert som bildet driver meg videre mot et mål jeg ikke vet om – og da er det at noe hender, og bildet avslører seg i all sin betydning.

/

In the beginning, it’s me and a blank canvas, and I know something is hiding there… In the process impressions from an outer and inner life is manifesting itself on the canvas, and perhaps it disappears again as the picture is pushing me further towards a goal the I don’t know about – and then, something happens, and the picture is revealing itself in its full meaning….