top of page

CV sivilarkitekt Jorunn Westad

UTDANNING

Diplom Arkitekthøgskolen i Oslo (1981)
Examen Phiosophicum, Universitetet i Oslo (1975)
Examen Artium, Drammen Gymnas (1969)

ETTERUTDANNING

Oppføringskurs i regelverk
Miljøriktig prosjektering
Ansvarlig søker
Ny Plan og Bygningslo. Det norske Arkitektakademi
Brannteknisk prosjektering
Prosjektadministrasjon, Norsk Byggforskningsinstitutt

PRAKSIS

W&B arkitekter AS
Medeier, daglig leder, seniorarkitekt
1989 - 

Prosjektansvarlig for følgende viktige prosjekter
Ås Demenssenter
Kringlemyr 8
Leikanger  Helsesenter
Geilo Kulturkyrkje
Hol Ungdomsskole
Hol Hovedbibliotek/Geilo Kulturskole

Sivilarkitekt MNAL Jorunn W. Brusletto / Partner i ARKITEKTGRUPPEN 2000 AS
Egen praksis, prosjketansvarlig og daglig leder
1985 - 1989

Kantinebygg Helsfyr
Kjøpesenter Vikatunet (samarbeid Olav og Anders Vikøren AS)
Idretshall Vik i Sogn

HARALD RAMM ØSTGAARD AS, Oslo
Medarbeider
1982 - 1985

Norwegian Contractors, Oslo
Vestfold Sentralsykehus

Statens Institutt for Folkehelse, Oslo

F.S PLATOUS AS, Oslo
Medarbeider 1982

Ny bydel i Bagdad

KONKURRANSER

Høghaug (2013)
Samlokaliserte boliger barn og unge, omsorgsboliger, Geilo. 1. premie (2010)
Lund Barnehage, Geilo (2010)
Haltlehol Kirke, Geilo (2008)
Gatebruksplan, Geilo (2008)
Bøler Kirke, Oslo (2004)
Geilo Nye Kirke, 1. premie (1991)
Kunst- og kultursenter. Nuuk, Grønland (1987)
Badehus Aker Brygge, Oslo (1986)
Rikspolitisk senter. Eidsvoll (1986)
Kultursenter Rovaniemi, Finlad, nordisk konkurranse (1985)
Tett-lav" boligform for Slettaelvaområdet, Tromsø (1982)

bottom of page