TORVUND-SUITEN     GunnarTorvund (1948-2019) var billedhugger med oppvekst på Jæren. Han brøt det klassiske skulpturuttrykket med arbeid i et forenklet, figurativt uttrykk der materialbruken spilte en vesentlig rolle.  I disse små bildene har jeg tatt utgangspunkt i hans vakre og ekspressive skulpturer.